מערכת שעות

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

17:00 - 16:00
גיל הרך מתחילים
17:30 - 16:00
נבחרת בנות
17:30 - 16:00
נבחרת בנות
17:00 - 16:00
גיל הרך מתחילים
18:00 - 17:00
גיל הרך מתקדמים
19:00 - 17:30
נבחרת צעירה 
19:00 - 18:00
פרקטיקה
19:00 - 17:30
נבחרת צעירה
18:00 - 17:00
גיל הרך מתקדמים
19:30 - 18:00
להקה צעירה
20:30 - 19:00
נבחרת בוגרת
20:00 - 19:00
פרקטיקה
20:30 - 19:00
נבחרת בוגרת
19:30 - 18:00
להקה צעירה
21:00 - 19:30
נבחרת ארצית
21:00 - 20:00
זומבה
21:00 - 19:30
נבחרת ארצית
22:00 - 21:00
זומבה
22:00 - 21:00
זומבה